DK22210 Bang nhan giay, Băng mực giấy máy in nhãn mã vạch Brother 29mm x 30.48m, chữ Đen nền Trắng

Danh mục sản phẩm