KV-DA4 Khối mở rộng tín hiệu, 2 đầu vào, 1 đầu ra hỗ trợ đầu ra điện áp (0-10VDC) hoặc ( 4-20mA ) 12bit Keyence dòng KV Series

Danh mục sản phẩm