Đèn quay báo hiệu Patlite, Đèn xoay báo hiệu Patlite KJSB, 82mm

Danh mục sản phẩm