IDEC Rơ le loại nhỏ, 1 cực, Imax=12A, 5 chân: RJ1S-CL-A230

Danh mục sản phẩm