IDEC Rơ le loại nhỏ, 1 cực, Imax=12A, 5 chân: RJ1S-C-A110

Danh mục sản phẩm