Bảng Rơ le loại nhỏ RJ2S, 2 cực, Imax=8A, 8 chân

Danh mục sản phẩm